Jäseneksi

Fem-R:n jäsenenä olet osana luomassa yhdenvertaista ja turvallista Suomea kaikille ihmisille, jotka oleskelevat Suomessa. Jäsenenä olet tukemassa sitä, että rodullistetut ihmiset Suomessa saavat äänensä kuuluviin yhteiskunnassa ja mahdollisuuden vaikuttaa asioihin.

Fem-R:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka sitoutuu intersektionaalisen feminismin ja anti-rasismin periaatteisiin. Järjestö toimii kuitenkin ensisijaisesti rodullistettujen ehdoilla, minkä takia tarjoamme yksityisille ihmisille kaksi erilaista jäsenyyttä: varsinainen jäsenyys ja liittolaisjäsenyys.

Järjestöt ja yritykset voivat liittyä kannattajajäseneksi, jonka avulla tuetaan Fem-R:n toimintaa. Kannattajajäsenyys maksaa 50 euroa vuosittain. Vapaamuotoiset hakemukset Fem-R:n kannattajajäseneksi voi lähettää puheenjohtajille osoitteeseen hai@fem-r.fi tai sera@fem-r.fi.

Varsinainen jäsenyys on tarkoitettu ihmisille, jotka kokevat tulevansa rodullistetuksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Rodullistaminen on yhteiskunnallinen prosessi, jonka myötä valta-asemassa olevat liittävät yksilöön tai ihmisryhmään etnisen taustan, uskonnon ja/tai ihonvärin takia stereotypioita tai/ja ennakkoluuloja.

Liittolaisjäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa osallistua ja tukea yhdistyksen toimintaa, mutta ei ole rodullistettu yhteiskunnan toimesta. Liittolaisjäsenet voivat osallistua Fem-R:n toimintaan muutoin samalla tavalla kuin varsinaiset jäsenet ellei toisin mainita tai päätetä. Liittolaisjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen vuosikokouksissa. Yhdistys antaa liittyville jäsenille harkintavallan siitä kumpaa jäsenyyttä he hakevat.

Vuosikokous on asettanut vuodelle 2024 jäsenmaksut. Lähtökohtainen jäsenmaksu on 25 euroa kaikille ihmisille. Alennettu jäsenmaksu on 10 euroa vähävaraisille. Jäsenyyttä hakeva voi itse päättää kumman summan maksaa. Lisäksi jäseneksi hakija voi hakea erillisellä hakemuksella vapautuksen jäsenmaksusta. Maksuvapautus voidaan myöntää kalenterivuodeksi kerrallaan jäsenen hakemuksesta.

Kun olet lähettänyt alla olevan jäsenlomakkeen, niin maksa jäsenmaksu tilinumeroon FI45 7997 7998 0250 06 viikon kuluessa. Maksun vastaanottajaksi Fem-R. Laita maksaessasi nimesi, teksti ”jäsenmaksu” ja vuosiluku viestikenttään (esim. Michelle Yeoh jäsenmaksu 2024). Kun olemme hyväksyneet jäsenhakemuksesi, lähetämme sinulle varmistusviestin. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet hallituksen kokouksissa.

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tarkemmat tiedot henkilötietojesi käsittelystä löydät tietosuojaselosteestamme.

Varsinainen jäsenyys on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat rodullistettu yhteiskunnan toimesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Liittolaisjäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa osallistua ja tukea yhdistyksen toimintaa, mutta ei ole rodullistettu yhteiskunnan toimesta. Yhdistys antaa liittyville jäsenille harkintavallan siitä kumpaa jäsenyyttä he hakevat.
Jos haet vapautusta jäsenmaksusta, kerro alla millä perusteella haet sitä.
Voit tässä kohtaa kertoa, miksi olet liittymässä Fem-R:n jäseneksi, mitä ideoita ja toiveita sinulla on Fem-R:lle. Jos olet hakenut vapautusta jäsenmaksusta, kerro tässä kohtaa minkä takia haet vapautusta.